RAČÍ SBLIŽOVÁNÍ – 7. MĚSÍC – 1. část

Jako správní ráčci trávíme naši první společnou dovolenou poblíž vodních toků. Díky nízké hladině Orlíku jsme ji mohli zahájit průzkumem zbytků Vltavo-Týnské pevnostní linie nedaleko Albrechtic nad Vltavou. Ač to mám od domova co by kamenem dohodil, tak jsem vůbec netušila, že se tu tato linie táhla a dva bunkry z let 1936 až 1938 se dochovaly až dodnes. V týdnu jsme pak začali probádávat nám zatím neznámé končiny s písečnými plážemi a „tůňkami“ průzračné vody. To jen tak na okraj. S panem Ráčkem jdeme pokračovat v probádávání nových končin za svitu sluníčka. Průběžně vám sem hodíme další fotky, doplněné o hádanky a s koncem května ukončíme i vaše napětí a odhalíme vám naše velké tajemství…

#račísbližování | #love | Kateřina Němcová | Zdeněk Klíma